Ordinacija – NedSurgicAl – O nama

O NAMA

NedSurgicAl je specijalizovana hirurška ordinacija za brigu o zdravlju svojih pacijenta.
Osnivač je prof. dr Nebojša Stanković, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista hepatobilijarne hirurgije.
Svoje profesionalno, životno i višegodišnje iskustvo načelnika hirurše kilinike VMA, a potom i načelnika grupe hirurških klinika VMA utkano je u ovu ordinaciju.
NedSurgicAl se bavi prevencijom i lečenjem pacijenata po najsvremenijim hirurškim standardima.
Rezultat našeg rada su mnogobrojni zadovoljni pacijenti.
NedSurgicAl ordinacija Mladenovac

NedSurgicAl ordinacija

NedSurgicAl ordinacija pruža usluge iz oblasti:

  • opšte hirurgije
  • urologije
  • vaskularne hirurgije
  • ortopedije
  • gastroenterologije
  • radiologije
  • dermatovenerologije

Lekari saradnici, konsultanti hirurške ordinacije NedSurgicAl su eminentni stručnjaci VMA.

dr Aleksandar Nedeljković, spec. opšte hirurgije
dr Aleksandar Spasić, specijalista urologije
doc. dr Zoran Bjelanović, opšti vaskularni hirurg
dr Miodrag Glišić, specijalista ortopedije i traumatologije
prof. dr Radoje Doder, gastroenterolog
prim. dr Tomislav Mladenović, dermatovenerolog
dr Miroslav Mišović, radiolog