Lekarsko osoblje

Prof. dr Nebojša S. Stanković

specijalista abdominalne i onkološke hirurgije

Obrazovanje

Medicinski fakultet (1971.- 1977.), Specijalizacija opšte hirurgije u VMA (1982.-1986.), Subspecijalističko usavršavanje u Centru za hepato-bilijarnu hirurgiju i transplantaciju jetre u Parizu („Paul Brousse“ – prof H. Bismuth) i na Medicinskom fakultetu Paris-Sud ( 1990/91.). Više advances kurseva iz raznih oblasti abdominalne hirurgije u domaćim i vodećim inostranim hirurškim centrima ( Francuska, SAD, Rusija, Engleska, Norveška, Kina…).

Rođen: 30. novembra 1951. godine, Aleksinac.

Trenutno prebivalište: Beograd

Radno mesto

Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1982. – 2014. godine.
2005.g. – načelnik odelenja u Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA.
2011.g. – načelnik Klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju i načelnik Grupe  hirurških klinika VMA
2012.g. – načelnik Klinike za opštu hirurgiju VMA
2014.g. – Pomoćnik načelnika VMA
Pukovnik u penziji od 2014. godine.
Poliklinika „Višegradska“ u Beogradu od 2014 – 2015. godine – preduzetnik

Obrazovanje

Medicinski fakultet (1971.- 1977.), Specijalizacija opšte hirurgije u VMA (1982.-1986.), Subspecijalističko usavršavanje u Centru za hepato-bilijarnu hirurgiju i transplantaciju jetre u Parizu („Paul Brousse“ – prof H. Bismuth) i na Medicinskom fakultetu Paris-Sud ( 1990/91.). Više advances kurseva iz raznih oblasti abdominalne hirurgije u domaćim i vodećim inostranim hirurškim centrima ( Francuska, SAD, Rusija, Engleska, Norveška, Kina…).

Od 2004. godine redovni profesor opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu UO u Beogradu.
Od 2008. godine predsednik Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva.
Redovan je član Akademije medicinskih nauka SLD – a i član vodećih domaćih i 8 inostranih udruženja hirurga.
Objavio je knjigu, 8 poglavlja u knjigama i preko 200 stručnih i naučnih radova.
Govori engleski, francuski i ruski jezik.

Radno iskustvo

Abdominalna i onkološka hirurgija ( sve hirurške intervencije  na želucu, tankim i debelom crevu, u anorektalnoj regiji,  hernije trbušnih zidova, viseći trbuh),  hirurgija tireoidne i paratireoidnih žlezdi, hirurgija dojki, ambulantna hirurgija, laparoskopska hirurgija. Uže oblasti rada: hirurgija  jetre, žučnih puteva i pankreasa, povrede trbuha, transplantacija jetre.

Detaljnije

Prof. dr Radoje Doder

internista, gastroenterolog

Vojnomedicinska akademija u Beogradu od 1990. godine, načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju od 2001.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1984. godine
Specijalizacija iz interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 1992. godine
Subspecijalizacija iz gastroenterologije na VMA 1996. godine
Magisterijum iz oblasti gastroenterologije sa temom » Achalasia-balon dilatacija kod tretmana achalasia« 1998. godine
Doktorat na temu «Tretman hemoklipsovima kod krvarećih ulkusa« 2001. godine

Stručna usavršavanja u inostranstvu:

Edukacija iz dijagnostike bolesti jetre i žučnih puteva u Belgiji 2003. godine

Publikacije:

Objavio oko 60 naučno-istraživačkih radova

Dodatne aktivnosti:

Predsednik je udruženja za digestivnu endoskopiju

Posebna intresovanja:

ERCP dijagnostika (endoskopska retrogradna holangiopankreatografija), interventna endoskopija, dilatacije ahalazija

U NedSurgicAl-u može obavljati:

Pregled interniste gastroenterologa, gastroskopiju i kolonoskopiju u lokalnoj i opštoj anesteziji.

Detaljnije

Prim. dr Tomislav Mladenović

specijalista dermatovenerologije

Klinika za kožne i polne bolesti, Vojnomedicinska akademija od 1989., načelnik II odeljenja Klinike za kožne i polne bolesti od 2002.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 1979.
Specijalizacija iz dermatovenerologije u klinici za kožne i polne bolesti VMA, 1989.

Akademsko zvanje:

Titula primarijusa od 2000. godine

Profesionalna članstva:

Evropska akademija za Dermatologiju i Venerologiju
Dermatološka sekcija Srpskog lekarskog drutva
Internacionalno Udruženje za dermoskopiju
Udruženje dermatovenerologa Srbije
Internacionalno Udruženje za teledermatologiju

Posebna interesovanja:

Autoimuna oboljenja u dermatologiji

U NedSuricAl-u može obavljati:
Dermatovenerološke preglede dece i odraslih, dermoskopiju, krioterapiju (lečenje tečnim azotom), dermatohirurgiju, elektro-radiotalasnu hirurgiju…

Detaljnije

Dr Aleksandar Spasić

specijalista urologije

Vojnomedicinska akademija – Klinika za urologiju od 2006.godine.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, 2002.
Specijalizacija iz urologije, 2011.

Profesionalna članstva:

Udruženje urologa Srbije
Srpsko urološko društvo
Evropsko udruženje urologa

Posebna interesovanja:

Laparoskopska urologija
Genitalna rekonstruktivna urologija
Uro-ginekologija

U NedSuricAl-u može obavljati:
Urološke preglede i intervencije kod dece i odraslih…

Detaljnije

Lekarsko osoblje NedSurgicAl ordinacije – Lekari